Image:

Item #1210

Category: Books

Title: שני בתים וילד

URL: http://www.schocken.co.il/Search.aspx

User's Notes:
סוגיות פסיכולוגיות שנה א סמסטר ב . משפחות שמולבות, פרק ב בישראל.

User Selected Text:
שני בתים וילד עוסק ב"משפחות משולבות": נשים וגברים, עם או בלי ילדים משלהם, אשר נכנסו לקשר משפחתי עם בן זוג שיש לו ילדים מקשר קודם. ההורים מתארים את הקשיים, האתגרים והסיפוק שחוו בגידול ילדים של בני זוגם, במקביל לגידול ילדיהם. הספר כולל ראיונות עומק עם הורים וילדים החיים במשפחות משולבות, ומציג את תובנותיהם על גורמי ההצלחה, ולעתים הכישלון, בחיי המשפחה. מחברות הספר מנתחות את הראיונות ודנות בפרשנויות העולות מהם<br /> קרא עוד

CTA Text: SHOP